Komission lausunto, annettu 14 päivänä lokakuuta 2019, Ruotsissa lähellä Tukholmaa sijaitsevan Ågestan paineistetun raskasvesireaktorin purkamisen yhteydessä syntyvän radioaktiivisen jätteen loppusijoitusta koskevasta suunnitelmasta (Ainoastaan ruotsinkielinen teksti on todistusvoimainen)2019/C 351/04