Cauza T-221/18: Hotărârea Tribunalului din 6 iunie 2019 — Torrefazione Caffè Michele Battista/EUIPO — Battista Nino Caffè (BATTISTINO) („Marcă a Uniunii Europene — Procedură de declarare a nulității — Înregistrare internațională care desemnează Uniunea Europeană — Marca verbală BATTISTINO — Marca Uniunii Europene verbală anterioară BATTISTA — Declararea nulității — Dovada utilizării serioase a mărcii anterioare — Articolul 57 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 64 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/1001]”)