Zadeva T-53/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 26. oktobra 2012 – CF Sharp Shipping Agencies proti Svetu (Skupna zunanja in varnostna politika — Omejevalni ukrepi proti Iranu zaradi preprečevanja širjenja jedrskega orožja — Zamrznitev sredstev — Ničnostna tožba — Obveznost obrazložitve)