Vec T-53/12: Rozsudok Všeobecného súdu z  26. októbra 2012 — CF Sharp Shipping Agencies/Rada ( „Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia prijaté voči Iránu s cieľom zabrániť šíreniu jadrových zbraní — Zmrazenie finančných prostriedkov — Žaloba o neplatnosť — Povinnosť odôvodnenia“ )