Lieta T-53/12: Vispārējās tiesas 2012. gada 26. oktobra spriedums — CF Sharp Shipping Agencies /Padome (Kopējā ārpolitika un drošības politika — Pret Irānu pieņemtie ierobežojošie pasākumi, lai novērstu kodolieroču izplatīšanu — Naudas līdzekļu iesaldēšana — Prasība atcelt tiesību aktu — Pienākums norādīt pamatojumu)