Kohtuasi T-53/12: Üldkohtu 26. oktoobri 2012 . aasta otsus — CF Sharp Shipping Agencies versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Iraani suhtes võetud piiravad meetmed, mille eesmärk on tõkestada tuumarelvade levikut — Rahaliste vahendite külmutamine — Tühistamishagi — Põhjendamiskohustus)