Az Európai Parlament 2014. április 16-i jogalkotási állásfoglalása a Franciaország tengeren túli megyéiben kivetett „octroi de mer” egyedi adóról szóló 2004/162/EK határozat alkalmazási időszak tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2014)0181 – C7-0129/2014 – 2014/0101(CNS))