Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 121/2004 van 24 september 2004 tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-overeenkomst