ETA:n sekakomitean päätös N:o 121/2004, tehty 24 päivänä syyskuuta 2004, ETA-sopimuksen liitteen I (Eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluasiat) muuttamisesta