EMP ühiskomitee otsus nr 121/2004, 24. september 2004, millega muudetakse EMP lepingu I lisa (veterinaar- ja fütosanitaarküsimused)