Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 121/2004 af 24. september 2004 om ændring af bilag I (Dyre- og plantesundhed) til EØS-aftalen