Tillkännagivande från den franska regeringen om Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG av den 30 maj 1994 om villkoren för beviljande och utnyttjande av tillstånd för prospektering efter samt undersökning och utvinning av kolväten (Tillkännagivande av en ansökan om ett exklusivt tillstånd att inleda prospektering efter flytande kolväten och kolväten i gasform Coulommiers-tillstånd ) (Text av betydelse för EES )