ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-2735/99 υποβολή: Carlo Fatuzzo (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Ελεύθερη είσοδος στα μουσεία για τους κοινοτικούς πολίτες δεύτερης ηλικίας.