Písomná otázka E-2185/10 Kriton Arsenis (S&D) a Chrysoula Paliadeli (S&D) Komisii. Netransparentnosť komunikácie Komisie s nemeckým automobilovým odvetvím pri vypracúvaní právnych predpisov o škodlivých emisiách z automobilov