Zadeva T-316/04: Tožba Wam spa proti Komisiji Evropskih skupnosti, vložena dne 2. avgusta 2004