Lieta T-316/04: Prasība pret Eiropas Kopienu Komisiju, ko Wam spa iesniedza 2004. gada 2. augustā