Lieta T-653/18: Vispārējās tiesas 2020. gada 26. marta spriedums – Armani/EUIPO – Asunción (“GIORGIO ARMANI le Sac 11”) (Eiropas Savienības preču zīme – Iebildumu process – Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “GIORGIO ARMANI le sac 11” reģistrācijas pieteikums – Agrākas valsts vārdiska un grafiskas preču zīmes “LESAC” un “lesac” – Relatīvs atteikuma pamats – Sajaukšanas iespēja – Apzīmējumu līdzība – Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts – Agrākas preču zīmes faktiska izmantošana – Regulas 2017/1001 47. panta 2. un 3. punkts)