T-653/18. sz. ügy: A Törvényszék 2020. március 26-i ítélete – Armani kontra EUIPO – Asunción (GIORGIO ARMANI le Sac 11) („Európai uniós védjegy – Felszólalási eljárás – A GIORGIO ARMANI le sac 11 európai uniós ábrás védjegy bejelentése – LESAC és lesac korábbi nemzeti szóvédjegy és ábrás védjegyek – Viszonylagos kizáró ok – Összetéveszthetőség – A megjelölések hasonlósága – Az (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja – A korábbi védjegy tényleges használata – A 2017/1001 rendelet 47. cikkének (2) és (3) bekezdése”)