Predmet T-653/18: Presuda Općeg suda od 26. ožujka 2020. – Armani protiv EUIPO-a – Asunción (GIORGIO ARMANI le Sac 11) („Žig Europske unije – Postupak povodom prigovora – Prijava figurativnog žiga Europske unije GIORGIO ARMANI le sac 11 – Raniji nacionalni verbalni i figurativni žigovi LESAC i lesac – Relativni razlog za odbijanje – Vjerojatnost dovođenja u zabludu – Sličnost znakova – Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001 – Stvarna uporaba ranijeg žiga – Članak 47. stavci 2. i 3. Uredbe 2017/1001”)