Sag T-653/18: Rettens dom af 26. marts 2020 — Armani mod EUIPO — Asunción (GIORGIO ARMANI le Sac 11) [EU-varemærker – indsigelsessag – ansøgning om EU-figurmærket GIORGIO ARMANI le sac 11 – det ældre nationale ordmærke og de ældre nationale figurmærker LESAC og lesac – relativ registreringshindring – risiko for forveksling – lighed mellem tegnene – artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001 – reel brug af det ældre varemærke – artikel 47, stk. 2 og 3, i forordning 2017/1001]