Věc T-653/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 26. března 2020 – Armani v. EUIPO – Asunción (GIORGIO ARMANI le Sac 11) („Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie GIORGIO ARMANI le sac 11 – Starší slovní a obrazové národní ochranné známky LESAC a lesac – Relativní důvod pro zamítnutí – Nebezpečí záměny – Podobnost označení – Článek 8 odst. 1 písm. b nařízení (EU) 2017/1001 – Skutečné užívání starší ochranné známky – Článek 47 odst. 2 a 3, nařízení 2017/1001“)