Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.7081 – Centerbridge Partners/Corsair Capital/Royal Bank of Scotland Group) Text av betydelse för EES