Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva COMP/M.7081 – Centerbridge Partners/Corsair Capital/Royal Bank of Scotland Group) Besedilo velja za EGP