Europaparlamentets beslut av den 9 september 2015 om avbrytande eller avslutande av sammanträde (tolkning av artikel 191 i arbetsordningen) (2015/2153(REG))