Decizia Parlamentului European din 9 septembrie 2015 referitoare la suspendarea sau ridicarea ședinței (interpretare a articolului 191 din Regulamentul de procedură) (2015/2153(REG))