Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 9 września 2015 r. w sprawie zawieszenia lub zamknięcia posiedzenia (wykładnia art. 191 Regulaminu) (2015/2153(REG))