Odluka Europskog parlamenta od 9. rujna 2015. o prekidu ili zaključenju dnevne sjednice (tumačenje članka 191. Poslovnika) (2015/2153(REG))