Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά τη διακοπή ή λήξη της συνεδρίασης (ερμηνεία του άρθρου 191 του Κανονισμού) (2015/2153(REG))