Решение на Европейския парламент от 9 септември 2015 г. относно прекъсване или закриване на заседанието (тълкуване на член 191 от Правилника) (2015/2153(REG))