Sag C-346/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Amtsgericht Hamburg (Tyskland) den 28. juli 2020 — UW mod Ryanair DAC