Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul COMP/M.6478 – Mitsubishi Corporation/Maxingvest/ML Participações/Paraguaçu Participações/Friele/Ipanema) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate Text cu relevanță pentru SEE