Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2019/977 tat-13 ta' Ġunju 2019 li jemenda l-Annessi II u IV tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-livelli massimi ta' residwu għal aclonifen, Beauveria bassiana tar-razza PPRI 5339, Clonostachys rosea tar-razza J1446, fenpyrazamine, mefentrifluconazole u penconazole f'ċerti prodotti jew fuqhom (Test b'rilevanza għaż-ŻEE.)