A Bizottság (EU) 2019/977 rendelete (2019. június 13.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és IV. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található aklonifen, Beauveria bassiana (törzs: PPRI 5339), Clonostachys rosea (törzs: J1446), fenpirazamin, mefentriflukonazol és penkonazol szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg.)