T-674/17. sz. ügy: A Törvényszék 2019. szeptember 20-i ítélete – Le Port de Bruxelles és Région de Bruxelles-Capitale kontra Bizottság („Állami támogatások – A Belgium által a kikötői javára végrehajtott társaságiadó-mentességi program – A támogatási programot a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat – A gazdasági tevékenység fogalma – Általános gazdasági érdekű szolgáltatások – Nem gazdasági tevékenységek – Elválasztható jelleg – Szelektív jelleg – EUMSZ 93. cikk és az EUMSZ 106. cikk (2) bekezdése”)