Asia C-349/13: Unionin tuomioistuimen tuomio (kymmenes jaosto) 12.2.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Naczelny Sąd Administracyjny – Puola) – Minister Finansów v. Oil Trading Poland sp. z o.o. (Ennakkoratkaisupyyntö — Valmisteverot — Direktiivit 92/12/ETY ja 2008/118/EY — Soveltamisala — Kivennäisöljyt ja energiatuotteet — Voiteluöljyt, jotka on tarkoitettu muuhun käyttöön kuin moottoripolttoaineeksi tai lämmityspolttoaineeksi — Soveltamisalan ulkopuolelle jääminen — Energiatuotteiden kulutuksesta kannettava valmistevero, jonka osalta jäsenvaltio on säätänyt samanlaisista säännöistä kuin yhdenmukaistettuun valmisteverojärjestelmään sovellettavat säännöt — Rajojen ylitykseen liittyvien muodollisuuksien käsite — SEUT 110 artikla — Maksuaika, joka on eräissä tapauksissa lyhyempi yhteisöhankinnoille kuin kotimaan markkinoilta hankituille tavaroille)