Aldinger przeciwko Parlamentowi TITJUR Postanowienie prezesa pierwszej izby Trybunału z dnia 22 czerwca 1987 r. # Mareile Aldinger, małżonce Tziovas przeciwko Parlamentowi Europejskiemu. # Zawieszenie wykonania. # Sprawa 23/87 R.