A Bizottság 1414/2005/EK rendelete (2005. augusztus 26.) a 1320/2005/EK rendelet által megnyitott autonóm vámkontingens keretében a fokhagyma behozatalára vonatkozó importengedélyek kibocsátásáról