SUOSITUS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Japanin välisen siviili-ilmailun turvallisuutta koskevan sopimuksen tekemisestä (09292/2020 - C9-0205/2020 - 2019/0275(NLE)) Liikenne- ja matkailuvaliokunta Esittelijä: Cláudia Monteiro de Aguiar