Sprawa T-688/18: Wyrok Sądu z dnia 5 marca 2020 r. – Exploitatiemaatschappij De Berghaaf/EUIPO – Brigade Electronics Group (CORNEREYE) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego CORNEREYE – Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy BACKEYE – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Wzmocniony charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego uzyskany w następstwie używania – Dowody – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001 – Badanie stanu faktycznego z urzędu – Artykuł 95 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001]