Neuvoston päätelmät, annettu 2 päivänä joulukuuta 2011 , lasten kroonisten hengityselinsairauksien ennaltaehkäisy, varhainen diagnoosi ja hoito