C-270/17 PPU. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2017. augusztus 10-i ítélete (a Rechtbank Amsterdam [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Tadas Tupikas ellen kibocsátott európai elfogatóparancs végrehajtása (Előzetes döntéshozatal — Sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárás — Büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés — Európai elfogatóparancs — 2002/584/IB kerethatározat — A tagállamok közötti átadási eljárások — Végrehajtási feltételek — A végrehajtás megtagadásának mérlegelhető okai — A 2009/299/IB kerethatározattal beiktatott 4a. cikk (1) bekezdése — Szabadságvesztés-büntetés végrehajtása céljából kibocsátott elfogatóparancs — A „határozat meghozatalát eredményező tárgyalás” fogalma — Az elsőfokú tárgyaláson személyesen jelen lévő érintett — Az ügy újbóli érdemi vizsgálatára kiterjedő fellebbezési eljárás — Elfogatóparancs, amely nem tartalmaz olyan információt, amely alapján vizsgálható lenne, hogy az elítélt személy védelemhez való jogát tiszteletben tartották-e a fellebbezési eljárás során)