Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.10147 — Mitsui & Co/Mitsui Chemicals/Honshu Chemical Industry) (Tekstas svarbus EEE) 2021/C 120/03