VERORDENING (EEG) Nr. 3138/87 VAN DE COMMISSIE, van 20 oktober 1987, tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2624/87 betreffende het beëindigen van de visserij op witte koolvis door vissersvaartuigen die de vlag voeren van Ierland