Komisijas Regula (EK) Nr. 1961/2001 (2001. gada 8. oktobris), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 2200/96 ieviešanai attiecībā uz eksporta kompensācijām par augļiem un dārzeņiem