Byla C-391/17: 2019 m. spalio 31 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija/Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas – Nuosavi ištekliai – Užjūrio šalių ir teritorijų (UŠT) ir Europos Sąjungos asociacija – Sprendimas 91/482/EEB – 101 straipsnio 2 dalis – Leidimas ne UŠT kilmės prekes, esančias laisvoje apyvartoje UŠT ir kaip tokias reeksportuojamas į Sąjungą, importuoti į Sąjungą be muitų – Eksporto sertifikatai EXP – UŠT valdžios institucijų atliktas neteisėtas sertifikatų išdavimas – ESS 4 straipsnio 3 dalis – Lojalaus bendradarbiavimo principas – Valstybės narės, palaikančios ypatingus santykius su atitinkama UŠT, atsakomybė – Pareiga kompensuoti Sąjungos nuosavų išteklių praradimą dėl eksporto sertifikatų EXP neteisėto išdavimo – Angilijos kilmės aliuminio importas)