Kommissionens förordning (EG) nr 6/2009 av den 6 januari 2009 om fastställande av att vissa gränser inte längre är uppnådda i fråga om utfärdande av importlicenser för sockerprodukter inom ramen för tullkvoter och förmånsavtal