Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 6/2009 tas- 6 ta’ Jannar 2009 li jistabbilixxi li m'għadhomx jintlaħqu ċerti limiti rigward il-ħruġ ta' liċenzji għall-importazzjoni għal prodotti tas-settur taz-zokkor fil-kuntest tal-kwoti tariffarji u tal-ftehimiet preferenzjali