Komisjoni määrus (EÜ) nr 6/2009, 6. jaanuar 2009 , millega määratakse kindlaks, et suhkrusektori toodete jaoks tariifikvootide ja sooduslepingute alusel välja antavate impordilitsentside osas ei ole teatavad piirmäärad veel saavutatud