Kommissionens forordning (EF) nr. 6/2009 af 6. januar 2009 om konstatering af, at visse grænser, hvad angår udstedelse af importlicenser for sukkerprodukter i forbindelse med visse toldkontingenter og præferenceaftaler, ikke længere er nået