Писмен въпрос P-1096/09, зададен от Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE) на Комисията. Отказано влизане на гражданин на ЕС на територията на Обединеното кралство